Hoe werkt Frank Heldoorn Coaching

'Understand the proces enjoy the outcome'

HOE WERKT FRANK HELDOORN COACHING:  Als trainer/coach wens ik maatwerk te leveren. Daarom neem ik zelf inspanningstesten af om op zoek te gaan naar de tools waarmee ik u verder kan helpen. Persoonlijke hartslagzones, bijbehorende snelheden, bijbehorende vermogens. Uw zwem-, fiets- en/of looptechniek. Voor het maatwerk is het m.i. ook zaak onafhankelijk te blijven. Ik verkoop louter coaching of faciliteiten daartoe. Ik verkoop geen produkten. Zo kan ik altijd objectief advies geven op het gebied van sportvoeding, fietsen, wel/geen vermogensmeter, hartslagmeters, loopschoenen e.d.

Trainingskampen: om maatwerk verder te finetunen ben ik gestopt met het organiseren van trainingskampen. Ook al omdat ik voor mijn eigen sportbeoefening en trainingskampen geen sparringpartners em medefinanciers meer nodig heb. Maar vooral omdat de timing ervan essentieel is. Op basis van uw wedstrijdplanning gaan we kijken in welke periode een trainingsstage het beste past. En gaan we vervolgens bij de concullega’s op zoek naar  het best getimede trainingskamp.

Terug naar de coaching: Ook vult een een vragenlijst in om fysieke en sociale belastbaarheid verder in kaart te brengen. En de trainingsfaciliteiten. Doet u wekelijks clubtrainingen? Dan kan dat ingepast worden. Ik ga me wel met de invulling ervan bemoeien. Vervolgens ga ik aan de hand van algemene doelstellingen en eventueel geplande evenementen een lange termijnplanning maken en op basis daarvan een schema maken.

  • Middels uw feedback kan ik uw trainingsprogramma bijsturen. Dat mag met tussentijds mailen, maar is “verplicht” vlak voordat uw schema afloopt zodat ik met behulp van de feedback het vervolgschema kan gaan bakken.
  • Per periode  ontvangt u een nieuw trainingsprogramma. Dat doe ik in een eigen gemaakte omgeving. Ik wens geen gebruik te maken van standaard webbased programma’s om generalisering te voorkomen en maatwerk te kunnen garanderen.
  • Het trainingsprogramma is volledig afgestemd op uw mogelijkheden en wensen.
  • Bij problemen kan er snel bijgestuurd worden. Er is geen beperking in het aantal contactmomenten. “Had ik maar geen coach moeten worden” zeg ik dan altijd.

Voor de af te nemen inspanningstest(en) maken we een afspraak bij Sportschool Rebel in Huizen. Deze vinden jaarlijks plaats om eventuele veranderingen tijdig in beeld te hebben. De intensiteit van uw trainingen bepalen grotendeels de uitkomst ervan. Daarom is het belangrijk met de juiste hartslagen, vermogens en/of snelheden te werken.

Om te kunnen beoordelen of technische aanwijzingen goed zijn opgepakt kunt u opnames daarvan met mij delen. Als coach op afstand kan ik geen live feedback geven op uw techniek, maar op die manier ben ik er toch snel “bij”.

Voor tarieven – ik begeleid “zonder aanziens des persoons” – kunt u contact opnemen met mij middels de ‘contact’ button.

Frank wetsuit